PRELEGENCI

Henry Shelonzek

 

Jeden z założycieli „Mad Driver”, pierwszej polskiej firmy specjalizującej się w produkcji bezalkoholowych piw rzemieślniczych, współzałożyciel i polski lider w „Utopia World” i „Utopia International”, członek-założyciel i prezes „Utopia Association Poland”, współzałożyciel projektu „BioWar” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada  obywatelstwo polskie i amerykańskie oraz biegle posługuje się zarówno językiem polskim, jak i angielskim. Przez ostatnie 6 lat mieszkał w Polsce i budował swoją sieć partnerstw, ściśle współpracując z urzędnikami miejskimi, innymi przedsiębiorcami, regionalnymi stowarzyszeniami biznesowymi, politykami, naukowcami i instytucjami edukacyjnymi, zarówno lokalnymi, jak i zagranicznymi. Jego pasją jest budowanie relacji międzyludzkich, a jedynym celem inspirowanie i motywowanie ludzi, aby uczynić świat lepszym.

Tytuł wystąpienia: Bakteryjne i drożdżowe szczepy piwne wykorzystywane w produkcji piw niskoalkoholowych.

Filip Paprocki Miłośnik piwa i wszystkiego co z nim związane. Piwowar domowy od 2005 roku. Pracownik browarów rzemieślniczych Kaszebska Koruna w Szymbarku oraz Lubrow w Gdańsku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Pomysłodawca i organizator Trójmiejskich Warsztatów Piwowarskich – pierwszej na pomorzu cyklicznej imprezy propagującej piwowarstwo domowe. Założyciel i prezes zarządu Fermentum Mobile Sp. z o.o.

Tytuł wystąpienia: Metody produkcji piw niskoalkoholowych – przegląd dostępnych technologii.

Tomasz Brzostowski Założyciel browaru Brodacz (2015). Wcześniej piwowar domowy i handlowiec, inżynier budowy maszyn po Politechnice Gdańskiej. Pomysłodawca i współorganizator festiwalu piw rzemieślniczych Hevelka. Miłośnik dobrego piwa, przedsiębiorca.

Tytuł wystąpienia: Crowdfunding jako forma pozyskiwania dodatkowego kapitału do rozwoju browaru.

Mariusz Jakubowski Mariusz Jakubowski- mgr inż. towaroznawstwa i zarządzania jakością. Przez 4 lata prowadził badania naukowe nad procesem fermentacji napoju kombucha, a wyniki publikował w Polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Współpracował z kilkoma polskimi firmami w zakresie problemów technologicznych przy produkcji napoju. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych pracował w Bootleg Bucha (stan Nowy Jork) i Coastal Craft Kombucha (Long Island). Odbył także wizyty studyjne w UpStart Kombucha i Interact. Konsultował zagadnienia związane z rynkiem napojów w Bostonie w siedzibie Bevnet- czołowego źródła informacji o rynku w Stanach Zjednoczonych. Uczył się od technologa największego producenta napoju kombucha w Ameryce- GT’S Kombucha. Jego celem jest opracowanie rozwiązania technologicznego do produkcji kombuchy o powtarzalnej jakości i zawartości alkoholu nieprzekraczającej 0,5%.

Tytuł wystąpienia: Kombucha – aspekty naukowe i praktyczne. Szansa dla browarów?

Bartosz Nowak Miłośnik piwa, piwowar zawodowy, obecnie na stanowisku piwowara w Brovarnia Hotel Gdańsk w Gdańsku. Od 2012 roku prowadzi blog piwny Małe Piwko. Certyfikowany sędzia Polskiego Stowarzyszenia Piw Domowych.

Tytuł wystąpienia: Zastosowanie drewnianych beczek w piwowarstwie.

Dawid Siedlecki Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista do spraw prawa alkoholowego, ekspert prawny Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, współpracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z prawa dla słuchaczy studiów podyplomowych „Dyplomowany Piwowar”. Specjalizuje się w prawnych aspektach działalności związanej ze produkcją i sprzedażą piwa. Prywatnie entuzjasta piw rzemieślniczych, piwowar domowy oraz sędzia certyfikowany PSPD. 

Tytuł wystąpienia: Znakowanie piwa na etykiecie – jak prezentować informacje obowiązkowe, nieobowiązkowe oraz respektować prawa własności intelektualnej.

Klaudia Pinkasiewicz  Magister biologii na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie Biologii Molekularnej Bakterii. Starszy Specjalista w Pracowni Mikrobiologii Bio Laboratorium PPNT. W pracy zajmuje się analizami mikrobiologicznymi związanymi z oznaczeniem czystości mikrobiologicznej prób środowiskowych, kosmetyków i wody.

Tytuł wystąpienia: Oznaczanie zawartości Pediococcus ssp. i Lactobacillus ssp. w piwie
i wpływ bakterii na smak piwa. 

Anna Wobalis  Absolwentka kierunków chemicznych na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej. Specjalistka od analiz klasycznych i instrumentalnych. W pracy skupia się głównie na opracowywaniu metod z użyciem chromatografii gazowej.

Tytuł wystąpienia: Analizy chemiczne piwa.