Program 2019

 

PROGRAM SPOTKANIA*

Pomorskie Spotkania Piwowarów, Gdynia 16.03.2019

9:00-9:15 Rejestracja uczestników.
9:15-9:30 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, gości i prelegentów.
9:30-10:10

 

 

10:10-10.50

 

 

10.50-11.30

Henry Shelonzek – projekt BioWar

Bakteryjne i drożdżowe szczepy piwne wykorzystywane w produkcji piw niskoalkoholowych.  

 Filip Paprocki – Fermentum Mobile

 Metody produkcji piw niskoalkoholowych – przegląd dostępnych technologii.

Tomasz Brzostowski – Browar Brodacz

 Crowdfunding jako forma pozyskiwania dodatkowego kapitału do rozwoju     browaru. 

11:30 -11:50 Przerwa kawowa
11:50-12:30

 

12:30-13:00

 

 

13:00-13:45

Mariusz Jakubowski 

Kombucha – aspekty naukowe i praktyczne. Szansa dla browarów?

  Bartosz Nowak – Brovarnia

  Leżakowanie piwa w beczkach – technologia i sensoryka. 

Dawid Siedlecki   Browar Paragraf

  Znakowanie piwa na etykiecie – jak prezentować informacje obowiązkowe,    nieobowiązkowe oraz respektować prawa własności intelektualnej.

13:50-14:25 Przerwa kawowa
14:30-14:45

 

14:45-15:05

Klaudia Pinkasiewicz Bio Laboratorium PPNT Gdynia.

Oznaczanie zawartości Pediococcus w piwie i wpływ bakterii na smak piwa. 

Anna Wobalis Bio Laboratorium PPNT Gdynia

Analizy chemiczne piwa.

15:15-16:45 Podsumowanie spotkania. Panel dyskusyjny

Program w wersji PDF do pobrania wkrótce


* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.